Czy słuszne jest żądanie, aby w operacie podawać szacowaną objętość usuwanych roślin, wskazanie terminów wycinania trzciny, chociaż w operacie znajduje się zapis, że usuwanie trzciny odbywać się będzie po uzgodnieniu z RDOŚ?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy słuszne jest żądanie RZGW, aby w operacie wodnoprawnym na usuwanie trzciny z wód jeziora podawać szacowaną objętość usuwanych roślin w m3, wskazanie terminów wycinania trzciny, chociaż w operacie znajduje się zapis, że usuwanie trzciny odbywać się będzie po uprzednim uzgodnieniu z RDOŚ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX