Czy słuszne będzie obciążenie pracownika kosztami badania trzeźwości, jeśli zostało ono przeprowadzone przez pracownika firmy... - OpenLEX

Czy słuszne będzie obciążenie pracownika kosztami badania trzeźwości, jeśli zostało ono przeprowadzone przez pracownika firmy ochroniarskiej i wynik potwierdził obecność alkoholu we krwi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy słuszne będzie obciążenie pracownika kosztami badania trzeźwości, jeśli zostało ono przeprowadzone przez pracownika firmy ochroniarskiej i wynik potwierdził obecność alkoholu we krwi?

W odpowiedzi udzielonej na pytanie o obciążenie kosztami badania trzeźwości pracownika, nie ma uwzględnionej sytuacji, gdy to nie policja, ale pracownicy firmy ochroniarskiej przyjeźdżają i dokonują badania alkomatem. Wówczas pracodawca płaci za każdą taką usługę, ale to pracownik naraża pracodawcę na te koszty. Wydaje się, że zasadne byłoby obciążenie tymi kosztami pracownika.

Czy można tę możliwość zapisać w regulaminie pracy? 

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX