Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy aby umowa sprzedaży przedsiębiorstwa była skuteczna, wystarczy, że nabywca na dzień transakcji będzie miał złożony VAT-R, a we wpisie do CEiDG dzień rozpoczęcia działalności będzie datą przyszłą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?