Czy skupy złomu mogą przyjmować zużyte łuski amunicji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w myśl zapisów ustawy z 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1545) - dalej u.w.o.m.w. i zmiany definicji amunicji (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.w.o.m.w.) skupy złomu mogą przyjmować odpady w postaci zużytych łusek amunicji niezawierających materiałów wybuchowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX