Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku dyrektora szkoły złożył rezygnację w trybie art. 66 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z  2020 r. poz. 910) z prośbą o skrócenie okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca. Organ prowadzący wyraził zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca. Dyrektor złożył także wypowiedzenie w szkole, w której miałby pracować jako nauczyciel. Czy skrócony okres wypowiedzenia przez organ prowadzący ma także zastosowanie do wypowiedzenia złożonego ze stanowiska nauczyciela? Czy dla stanowiska nauczyciela biegnie trzymiesięczny okres wypowiedzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?