Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole likwidujemy stanowisko pracy palacza c.o. w związku z likwidacją kotłowni. Pracownik, który zajmuje to stanowisko jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony i okres jego wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Pracownik otrzymał 3 miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę obowiązujące od 1.05. do 31.08.2020 r. W związku z likwidacją stanowiska pracy pracownik ten otrzyma odprawę. Czy zakład pracy może skrócić okres wypowiedzenie i czy wtedy wypłaca odprawę? Czy pracownikowi można skrócić okres wypowiedzenie na własną prośbę? Czy w takim przypadku traci on wypłatę odszkodowania z tytułu likwidacji stanowiska pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?