Czy skorzystanie z dni opieki nad zdrowym dzieckiem wpływa na prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego? - OpenLEX

Nowość Czy skorzystanie z dni opieki nad zdrowym dzieckiem wpływa na prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony jest od 1.07.2022 r. W dniach 2.12.2022 r. oraz 27.12.2022 r. korzystał ze zwolnienia z art. 188 k.p.

Czy pracownik nabył prawo do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX