Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wymagana jest kasa fiskalna w sklepiku szkolnym?

Sklepik jest prowadzony przez Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej – jednostka budżetowa. Przychody sklepiku netto to około 25 tys. rocznie.

Czy wymóg posiadania kasy fiskalnej jest zależny od sposobu prowadzenia księgowości sklepiku tzn. w budżecie szkolnym lub w dochodach własnych szkoły albo księga przychodów i rozchodów prowadzona przez nauczyciela opiekuna sklepiku?

Który sposób prowadzenia księgowości jest najbardziej prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?