Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozliczyć zgodnie z ustawą o CIT wykonanie strony internetowej przez zewnętrzną firmę na podstawie umowy?

Jednym z punktów umowy jest zapis, że zleceniodawca nabywa prawa autorskie do układu graficznego strony oraz oprogramowanie sklepu zleceniodawca nabywa zgodnie z licencją udzieloną na oprogramowanie .Z tytułu wykonanych prac wdrożeniowych zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20.500 zł na podstawie wystawionej faktury VAT. Po wykonaniu strony internetowej nasza firma (zleceniodawca) podzieli koszty wykonania strony na 5 części - 1/5 wydatków pokrywa nasza firma, a na pozostałe 4/5 kosztów wystawimy faktury VAT na 4 kontrahentów w grupie, którzy partycypują w kosztach i będą użytkownikami tej strony.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?