Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma chce zrekultywować nieczynne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne. Odpady były składowane w kwaterze, którą stanowiło zagłębienie wykonane przez zarządzającego składowiskiem. Kwatera została wypełniona tylko w 1/3 do poziomu terenu otaczającego. Na terenie zalegają pojedyncze worki przesypane ziemią. Zarządzający chce zepchnąć odpady zalegające powyżej poziomu terenu do niewypełnionej części kwatery. Następnie wykona warstwę rekultywacyjną o grubości ok. 2,2 m nad poziom terenu.

Czy składowisko należy do składowisk nadpoziomowych czy podpoziomowych?

Czy warstwa rekultywacyjna, która będzie miała 2,2 m nad poziomem terenu otaczającego wpływa na kwalifikację składowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację