Czy składowisko musi być wyposażone w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na nowym składowisku składowane będą głównie odpady stanowiące pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 19 12 12, 19 12 09, 19 05 99. Ponadto istnieje możliwość przyjęcia odpadów 20 02 03, 20 03 03, 20 03 06, 19 05 03, 19 06 04, 19 06 06, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 12.

Czy składowisko musi być wyposażone w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego?

Wg nas ww. odpady planowane do składowania nie ulegają biodegradacji, więc nie ma potrzeby instalowania systemu odprowadzania biogazu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX