Czy składnik majątku, niewniesiony jako wkład do spółki cywilnej, będący współwłasnością małżonków (będących także wspólnikami... - OpenLEX

Czy składnik majątku, niewniesiony jako wkład do spółki cywilnej, będący współwłasnością małżonków (będących także wspólnikami spółki), może być w tej spółce środkiem trwałym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżonkowie nieposiadający rozdzielności majątkowej chcą założyć spółkę cywilną, której podstawowym rodzajem działalności będzie wynajem posiadanych nieruchomości, które będą musieli wprowadzić aportem do spółki. Chodzi o pawilon handlowy stojący na gruncie, który jest współwłasnością małżonków.

Czy aportem mogliby wprowadzić tylko pawilon, bez gruntu?

Ponieważ pawilon będzie amortyzowany, to czy dla potrzeb określenia wartości aportu i podstawy amortyzacji można się posłużyć wyceną rzeczoznawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?