Czy składki zdrowotne mają wpływ na podatek IP BOX?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik korzysta z ulgi IP BOX. Z tytułu przychodów niepodlegających pod ulgę podatek wynosi 69 zł. Z tytułu przychodów kwalifikowanych podatek wynosi 12.000 zł. Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszą podatek z przychodów nie podlegających uldze do kwoty 0,00. Zgodnie jednak z formularzem PIT-36L pozostała nie odliczona część składki zdrowotnej nie pomniejsza podatku należnego z tytułu kwalifikowanych praw autorskich.

Czy istotnie składki zdrowotne nie mają wpływu na wysokość podatku IP BOX?

Czy różnice kursowe dotyczące faktur sprzedaży usług podlegających IP BOX powinny zostać wliczone do przychodu IP BOX, czy jest to pozostały przychód niekwalifikowany?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access