Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna w 2014 r. osiągała przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej spółki. Wypłata, którą otrzymywała od spółki była liczona jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (111,25 zł miesięcznie), składkę na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez "pracownika" oraz zaliczkę na podatek dochodowy. W kilku miesiącach osoba ta otrzymała przelew w pełnej wysokości brutto. W 2015 r. spółka z o.o. wystawiła członkowi rady nadzorczej PIT-11 za miesiące, gdy były dokonywane potrącenia z wypłaty oraz PIT-8C za miesiące, w których wypłaty były dokonywane bez żadnych potrąceń.

Czy osoba fizyczna, która chce połączyć w jednym PIT-36 za 2014 r. przychody wykazane w PIT-11 oraz w PIT-8C (dotyczące zasiadania w radzie) może potrącić składki na ubezpieczenie zdrowotne, które powinny być odprowadzone za spółkę w miesiącach, w których dokonano wypłaty bez potrąceń (spółka zapłaci zaległą składkę zdrowotną do ZUS w 2015 r.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?