Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2006 r.

PYTANIE

Prowadzę działalność gospodarczą. Zatrudniam małżonkę na podstawie umowy o pracę. Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy odprowadzam do ZUS jak od prowadzącego działalność gospodarczą - osoba współpracująca. Na listach płac za rok 2005 wykazywałem wynagrodzenie brutto 849 zł. Lista płac przedstawiała się następująco: płaca zasadnicza: 849 zł, składki społ. zakład: 154,44 zł, składka na FP: 20,80 zł, składka na FGŚP: 1,27 zł, składki społ. pracownik: 158,85 zł, podstawa wymiaru składki zdrow.: 690,15 zł, składka zdrowotna: 58,66 z, składka zdrowotna odliczona: 53,49 zł, koszty uzyskania: 102,25 zł, ulga podatkowa: 44,17 zł, podatek dochodowy naliczony: 67,55 zł, podatek dochodowy do zapłaty: 14,10 zł. Za 2005 rok wystawiłem PIT-11 dla małżonki gdzie wykazałem sumy obliczeń na podstawie list płac.

Czy w związku z powyższym obliczenie podatku dochodowego od wynagrodzenia minimalnego 849 zł było prawidłowe? Przez cały rok 2005 w PIT-5 odliczałem od dochodu podwójnie składki na ubezpieczenia społeczne jako prowadzącego i osoby współpracującej oraz od podatku składki zdrowotne również podwójnie. Czy małżonka w rozliczeniu rocznym w związku z otrzymanym PIT-11 musi wykazać te dochody w zeznaniu, jeśli tak to czy ma prawo odliczyć wykazane w PIT-11 niższe składki na ub. społ. oraz zdrowotne pomimo tego, iż odprowadzane były jako od osoby współpracującej i odliczane w miesięcznych PIT-5? Czy obliczone i odprowadzone miesięczne kwoty podatku dochodowego z tytułu zatrudnienia małżonki w wysokości 14,10 zł były prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?