Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Jeden z małżonków jest dodatkowo zatrudniony na umowę o pracę i z działalności opłaca tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Drugi z małżonków podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z działalności. Struktura udziałów w spółce wynosi 50% do 50%. Małżonkowie opodatkowani są na zasadach ogólnych według skali podatkowej i składają wspólne rozliczenie roczne.

Czy comiesięcznie składki na ubezpieczenie społeczne jednego z małżonków mogą podlegać wpisowi do kolumny 14 podatkowej książki przychodów i rozchodów (PKPiR) i co miesiąc rozkładać się równomiernie w kosztach uzyskania przychodów małżonków (powiększając u drugiego małżonka koszty uzyskania przychodu)?

Czy tylko ten małżonek, za którego płacone są ww. składki może je odliczyć w ciągu roku w deklaracji PIT-5?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?