Czy składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne osoba, która zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej powinna zapłacić... - OpenLEX

Czy składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne osoba, która zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej powinna zapłacić w wysokości odpowiadającej deklarowany przychód czy wg przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne osoba, która zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej powinna zapłacić w wysokości odpowiadającej deklarowany przychód czy wg przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS?

Osoba posiadająca jednoosobową działalność gospodarczą z dniem 31.08.2021 r. zawiesiła jej prowadzenie tym samym wyrejestrowała się z ZUS z ubezpieczeń, nie może korzystać ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej w związku z tym chciałaby podpisać umowę z NFZ o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. We wniosku zadeklarowała miesięczny dochód w wysokości 3500 zł.

Czy od tej kwoty powinna naliczyć składkę 9% czyli 315 zł, czy osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu płacą składkę wg przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS w tym kwartale 529,72 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX