Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być nadal opłacana z tytułu pobierania zasiłku stałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobiera zasiłek stały i przy zasiłku stałym objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zasiłek stały pobiera w wysokości 548 zł. Osoba otrzymała zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215,84 zł, łączny dochód osoby po otrzymaniu zasiłku pielęgnacyjnego to 763,84 zł, co przekracza 701 zł na osobę samotnie gospodarującą.

Czy nadal przysługuje ubezpieczenie zdrowotne osobie w takiej sytuacji, czy po otrzymaniu zasiłku pielęgnacyjnego i po przekroczeniu dochodu nie przysługuje ubezpieczenie zdrowotne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access