Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy składając zgłoszenie do starostwa kotła o mocy 2 MW pracującego na potrzeby gospodarstwa ogrodniczego trzeba dołączyć oświadczenie z art. 152 ust. 2b ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś.?

Brak innego źródła emisji. Kocioł został oddany do użytku 26.08.2013 r., a pozwolenie na budowę wydano 18.04.2013 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?