Czy skład rodziny jest prawidłowy, czy wezwać do złożenia wyjaśnień celem przyznania zasiłku rodzinnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani składa wniosek o zasiłek rodzinny na nowo narodzone dziecko. Do października 2021 r. Pani była mężatką. Sąd wyrokiem prawomocnym z dnia 29.10.2021 r. orzekł o rozwodzie i zasądził alimenty od Pani, wykonanie władzy rodzicielskiej powierzył ojcu. W akcie urodzenia nowo narodzonego dziecka wpisany jest były mąż. Pani w składzie rodziny podaje siebie, nowo narodzone dziecko, byłego męża oraz dzieci, które są na utrzymaniu byłego męża.

Czy skład rodziny jest prawidłowy, czy wezwać do złożenia wyjaśnień celem przyznania zasiłku rodzinnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX