Czy skierowanie może być wystawione po dacie wpisu na listę oczekujących? - OpenLEX

Czy skierowanie może być wystawione po dacie wpisu na listę oczekujących?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy poradnia AOS udzielająca świadczeń zdrowotnych wymagających skierowania może zapisać na listę oczekujących pacjenta, który nie ma jeszcze wystawionego skierowania ale deklaruje, że takie skierowanie zdobędzie (i dostarczy go w ciągu 14 dni)?

W takiej sytuacji umieszczenie na liście dotyczy pacjenta który nie posiada niezbędnego do udzielenia świadczenia skierowania.

Czy poradnia może takiemu pacjentowi odmówić umieszczenia na liście oczekujących do czasu kiedy potwierdzi / oświadczy, że jest w posiadaniu skierowania wystawionego przed datą ewentualnego zapisu na listę oczekujących?

Czy dostarczenie skierowania z datą po dacie wpisu na listę oczekujących może być podstawą do skreślenia z listy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX