Czy Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu działek, na których znajdują się stawy, ale opisanych jako pastwiska, lasy, nieużytki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 lipca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2020 r.

PYTANIE

Gmina jest właścicielem nieruchomości rolnych, na których znajdują się stawy, na działkach 238/13 i 238/11. W ewidencji gruntów i w księdze wieczystej nie są one sklasyfikowane jako wody stojące, tylko opisane są jako pastwiska, lasy, nieużytki.

Czy w takiej sytuacji Skarbowi Państwa przysługuje zgodnie z art. 217 ust. 13 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) – dalej pr. wod. prawo pierwokupu tych działek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX