Czy siostrze będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawną siostrę? - OpenLEX

Czy siostrze będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawną siostrę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba złożyła wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w związku z niepodejmowaniem zatrudnienia z uwagi na konieczność opieki nad siostrą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osoba ta od roku pobierała zasiłek stały z pomocy społecznej (umiarkowany stopień niepełnosprawności), z którego zrezygnowała składając wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Wymagająca opieki nie ma dzieci i wnuków. Żyje jej matka, która ma 80 lat i znaczny stopień niepełnosprawności oraz ojczym (mąż matki) w podobnym wieku (bez niepełnosprawności). Ojciec biologiczny nie żyje.

Czy w tej sytuacji, możliwe jest przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego siostrze osoby wymagającej opieki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX