Czy sieci uzbrojenia terenu powinny być wykazane w deklaracji jako budowle?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2012 r.

PYTANIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej użytkuje grunt i nieruchomości Skarbu Państwa oddane mu w bezpłatne użytkowanie. Grunt i budynki zostały zgłoszone w deklaracji na podatek od nieruchomości, który był odprowadzany według stawek obowiązujących dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym dla budynków według stawek obowiązujących w zakresie świadczeń zdrowotnych. Na terenie zakładu znajdują się sieci uzbrojenia terenu, takie jak: energetyczne, gazowe, c.o., wodne, kanalizacyjne. W części pomieszczeń jednego z budynków zainstalowane są urządzenia kotłowni, tj. kocioł grzejny zasilany gazem wraz z urządzeniami sterującymi jego pracę, który zasila budynki zakładu w energię cieplną i ciepła wodę. W związku z tym, że w deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości nie wykazywaliśmy budowli jako przedmiotu opodatkowania, organ podatkowy wezwał nas do udzielenia informacji, czy takowe są w naszym posiadaniu.

Czy sieci uzbrojenia terenu powinny być wykazane w deklaracji jako budowle?

Czy urządzenia kotłowni znajdujące się w budynku, który stanowi przedmiot opodatkowania, powinny być w świetle przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - dalej u.p.o.l. traktowane jako urządzenia budowlane i zgłoszone do odrębnego opodatkowania?

W jaki sposób ustalić wartość ww. budowli bądź urządzeń budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy budowle (urządzenia budowlane) nie były wyodrębnione w dokumencie przekazującym nieruchomości w bezpłatne użytkowanie, w związku z czym nie została określona ich wartość oraz nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access