Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na nadbudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o poddasze nieużytkowe. Istniejący budynek mieszkalny przeznaczony do projektowanej nadbudowy zlokalizowany jest w strefie miejscowego planu zagospodarowania terenu - strefa 27.MN, w której to określono: "- istniejący zespół zabudowy mieszkaniowej - do zachowania. Uzupełnienie zabudowy na wydzielonych działkach zgodnie z przepisami szczególnymi. Ze względu na dostępność komunikacyjną terenu możliwy jest wtórny podział działek. Nowo projektowane obiekty budowlane winny tworzyć pierzeje uliczną.".

Czy sformułowany zapis "istniejący zespół zabudowy mieszkaniowej - do zachowania" wprowadza zakaz jakiejkolwiek ingerencji w istniejący budynek mieszkalny?

Czy w związku z ww. zapisem do planu miejscowego dopuszczalna jest nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego o poddasze nieużytkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?