Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma jest podwykonawcą usługi dla głównego wykonawcy. Wykonuje ona serwis i przegląd instalacji przeciwpożarowych, tj. sprawdza szczelność drzwi przeciwpożarowych, instalacji czujników przeciwpożarowych, klap dymnych specjalnymi urządzeniami i w razie stwierdzenia nieszczelności dokonuje naprawy lub wymiany np. uszkodzonych czujników albo klap, ale nie zawsze tak jest.

Proszę o informację, czy tego typu usługi objęte są odwrotnym obciążeniem zgodnie z załącznikiem nr 14 do art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.?

Nie jestem pewna, czy takie czynności należy zaliczyć do grupy: 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?