Czy selektywnie zbierane odpady biodegradowalne muszą trafić do RIPOK, skoro w odpadach biodegradowalnych są też odpady zielone?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2013 r.

PYTANIE

Odpady zielone muszą trafić do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Czy w specyfikacji należy określić, że selektywnie zbierane odpady biodegradowalne muszą trafić do RIPOK, skoro w odpadach biodegradowalnych są też odpady zielone? Czy też jeżeli odpady zielone, które kwalifikują się jako odpady biodegradowalne, trafiają do pojemnika odpadów biodegradowalnych, należy je traktować jako odpady selektywne biodegradowalne i nie muszą już trafiać do RIPOKU? Co ustawodawca miał na myśli, mówiąc o odpadach zielonych, o tych odpadach które nie nadają się do biodegradacji? Czy odpady biodegradowalne mogą być zbierane selektywnie w workach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX