Czy sekretarz szkoły powinien być upoważniony przez dyrektora do prowadzenia księgi uczniów i wydawania zaświadczeń uczniom?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2015 r.

PYTANIE

Czy sekretarz szkoły wydający zaświadczenia o pobieraniu nauki i prowadzący księgę uczniów powinien być upoważniony przez dyrektora do prowadzenia księgi uczniów i wydawania zaświadczeń uczniom?

Czy sekretarz szkoły może i powinien je podpisywać?

Jaką treść powinno mieć upoważnienie wydane przez dyrektora dla pracownika prowadzącego sprawy uczniowskie do prowadzenia księgi uczniów i wydawania zaświadczeń uczniom i czy musi to być w teczce akt osobowych?

Poproszę o wzór takiego upoważnienia i czy inne powinno być dla sekretarza gimnazjum i sekretarza liceum.

Czy sekretarze powinni prowadzić księgę ewidencji dzieci?

Czy takie upoważnienie trzeba przygotować tylko dla sekretarza gimnazjum, a dla sekretarza liceum nie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX