Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 maja 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2016 r.

PYTANIE

Czy sekretarki medyczne udostępniające dokumentację medyczną w jednej z postaci określonych w art. 27 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (kserokopia lub odpis w postaci wydruku z systemu informatycznego) oraz autoryzujące tę dokumentację m.in. swoim podpisem oraz pieczątką: "Sporządzono kserokopię na podstawie oryginału" lub "Odpis sporządzono na podstawie dokumentacji elektronicznej" powinny posiadać upoważnienie do potwierdzania zgodności sporządzonej kopii dokumentacji medycznej z oryginałem?

Zwracam uwagę na treść pieczątek - nie ma mowy o potwierdzaniu za zgodność.

Jeżeli powinno się wystawić takie upoważnienie, to jak podejść do kwestii odpisu sporządzonego na podstawie dokumentacji elektronicznej?

Jak powinno brzmieć takie upoważnienie, bo nie mamy w tym przypadku do czynienia ze sporządzaniem kopii, lecz sporządzamy wydruk/odpis?

W obydwu przypadkach lekarz nie autoryzuje wydawanej dokumentacji, lecz jego dane są na wydawanej dokumentacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?