Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 stycznia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2016 r.

PYTANIE

Czy odpady papieru i tektury z podgrupy 20 01 - odpady komunalne segregowanie i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) można zakwalifikować pod kodem B 3020?

Czy, zgodnie z wykazem B aneksu IX do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r. - konwencja bazylejska, oraz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów - dalej rozporządzenie 1013/2006, można dokonać wywozu przedmiotowych odpadów do zagranicznych instalacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?