Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ścieki w postaci potencjalnych odcieków z miejsc magazynowania odpadów mogą być odprowadzane wraz z wodami opadowymi do ziemi (rów)?

Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do urządzenia wodnego (w myśl art. 16 pkt 65 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod.), którym jest rów melioracji szczegółowej. Tereny utwardzone obejmują drogi dojazdowe, parking i miejsca magazynowania odpadów. Odpady nie są magazynowane pod zadaszeniem. Magazynowane odpady to tworzywa sztuczne, papier i tektura, palety drewniane, czyściwo zaoliwione, odpady złomu. Odpady magazynowane są w otwartych kontenerach, poza czyściwem magazynowanym w zamkniętych pojemnikach i paletami, które są magazynowane luzem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?