Czy ścieki odprowadzane z drogi gminnej i niewielkiego parkingu można potraktować jako spływ powierzchniowy? - OpenLEX

Czy ścieki odprowadzane z drogi gminnej i niewielkiego parkingu można potraktować jako spływ powierzchniowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Piętowska Ewa
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2017 r.

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń - rowów przydrożnych, wylotów do rowów przydrożnych i rowu melioracji szczegółowych oraz odprowadzanie ścieków z drogi gminnej do ziemi. Zgodnie z operatem ścieki odprowadzane będą z drogi gminnej i niewielkiego parkingu będących własnością gminy. Część odpływających wód ujmowana jest przez wpusty uliczne i odprowadzana rurociągiem (długości rzędu kilkudziesięciu metrów) do rowu przydrożnego drogowego, gdzie przewidziana jest częściowa infiltracja do ziemi, nadmiar natomiast odprowadzany będzie kolejnym rurociągiem (podobnej długości) do rowu melioracyjnego. Część wody odprowadzana jest powierzchniowo wprost do rowu przydrożnego.

Czy wody tak odprowadzane należy zakwalifikować jako ścieki w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne? Czy można potraktować je jako spływ powierzchniowy, a co za tym, idzie czy na takie odprowadzanie ścieków wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

W MPZP dla tego terenu przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni do komunalnej sieci kanalizacji deszczowej po ich uprzednim podczyszczeniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?