Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ścieki oczyszczone, spełniające obowiązujące wymagania jakościowe pochodzące z komunalnej oczyszczalni ścieków posiadającej pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych, można wykorzystywać do nawadniania terenów zielonych, np. parków?

Jakie akty prawne regulują ww. kwestię?

Czy wymagane jest uzyskanie dodatkowego pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?