Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zamierza rozbudować budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej na działce o szerokości około 10 metrów. W związku z rozbudową powstanie nowa ściana z oknem, która nie będzie równoległa do granicy z sąsiednią działką budowlaną. Odległość okna w tym przypadku będzie wynosić w najbliższym miejscu ok. 1,5 metra od granicy działki.

Czy ścianę budynku usytuowaną pod kątem 45 lub 60 stopni, w której znajduje się okno, należy rozpatrywać jako ścianę zwróconą w stronę granicy sąsiedniej nieruchomości, na podstawie par. 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.?

Czy w tym przypadku inwestor musi zastąpić okno ścianą pełną, czy odsunąć okno na odległość nie mniejszą niż 4 metry od krawędzi okna do granicy sąsiedniej nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację