Czy sąsiadujące ze sobą gminy mogą podpisać porozumienie, aby ogłosić wspólny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z... - OpenLEX

Czy sąsiadujące ze sobą gminy mogą podpisać porozumienie, aby ogłosić wspólny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości znajdujących się na ich terenach, nie tworząc związku gmin?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r.

PYTANIE

Czy kilka gmin ze sobą sąsiadujących może podpisać porozumienie, aby ogłosić wspólny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, nie tworząc związku gmin byłaby to tzw. grupa zakupowa?

Rady gminy podjęły by stosowne uchwały, aby ujednolicić regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX