Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład aktywności zawodowej jest samorządowym zakładem budżetowym podlegającym pod starostwo powiatowe.

Czy w związku z tym zakład ma obowiązek na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępniać informacje o zatrudnionym w zakładzie radnym powiatu?

Do zakładu wpłynęło zapytanie prasowe za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawie zatrudnienia radnego powiatu. Pytający powołuje się na art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Żąda udostępnienia informacji, od kiedy radny został zatrudniony w zakładzie, na jakim stanowisku oraz jakie czynniki zadecydowały o zatrudnieniu radnego powiatu.

Czy w oparciu o cytowane przepisy zakład ma obowiązek udzielenia informacji dotyczącej zatrudnienia, stanowiska itp. pracownika zakładu w tym przypadku radnego powiatu, osobie spoza zakładu?

Czy zakład musi odpowiadać na pytanie, jeżeli wpłynęło za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Czy zakład może nie udzielić odpowiedzi na zadane pytania, a jeżeli tak, to proszę o podanie podstawy prawnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?