Czy samorządowe kolegia odwoławcze są obowiązane do podejmowania działań mających na celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 37.1. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1–2a, 6–9, 11–13 ustawy o finansach publicznych, od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. podejmują działania w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy, w danym okresie w wymiarze określonym w ust. 2. Analogiczne zapisy znajdują się również w ust. 3. Zgodnie z art. 3. ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych - kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi. Jednostki budżetowe mieszczą się w art. 9 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Czy zatem poprawny jest wniosek, że SKO nie musi podejmować działań mających na celu zmniejszenia zużycie energii elektrycznej ponieważ zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ponieważ zapisy ww. ustawy go nie obowiązują?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX