Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pomoc publiczna (podwójne finansowanie i kumulacja pomocy). Zgodnie z wnioskiem RDZ składanym do ZUS, zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec-maj 2020 r. jest pomocą publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Czy samorządowa instytucja kultury, którą jesteśmy, finansowana w 98% z dotacji podmiotowej od organizatora Gminy, mając przekazane w formie ww dotacji podmiotowej środki na wynagrodzenia i składki od nich należne w pełnej wysokości 100 % (jako środki publiczne) może się starać o takie zwolnienie z ZUS? Czy 100% dotacja ze środków publicznych na wynagrodzenia i składki ma znaczenie przy obowiązywaniu zakazu podwójnego finansowania wydatków i kumulacji pomocy? Czy samorządowa instytucja kultury może skorzystać z takiego zwolnienia? Czy można otrzymać dofinansowanie w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych, samorządowa instytucja kultury ma na rok 2020 plan finansowy a w nim kwotę dotacji podmiotowej na pokrycie funduszu wynagrodzeń i składek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?