Czy samorządowa instytucja kultury może również w ramach tarczy antykryzysowej zawnioskować o zwrot nadpłaty z ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy samorządową instytucją kultury, złożyliśmy wniosek RDZ o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r. (zatrudniamy 20 osób na etat). Za miesiąc marzec opłaciliśmy składki w pełnej wysokości, zgodnie z wyjaśnieniami powinniśmy zawnioskować o zwrot środków, aby nie zostały one rozliczone na składki za kwiecień.

Ponadto posiadamy w ZUS nadpłatę w wysokości 214,71 zł.

Czy o nią też powinniśmy zawnioskować do zwrotu czy też została już zarachowana i pomniejszyć przelew składek do ZUS za kwiecień 2020 r.?

Z wyjaśnień MPPiPS wynika, iż zwolnienie ma na celu pomoc w zakresie zadłużenia z tytułu należności publicznoprawnych, do których regulowania zobowiązani są płatnicy składek. Ponadto zwolnieniem objęte zostaną należności z tytułu składek znane na dzień rozpatrywania ww. wniosku. Jeśli deklarację za maj złożymy do ZUS 30 maja to ZUS ma termin do 30 czerwca na decyzję (pozytywna - informacja na PUE, negatywna w drodze decyzji).

Czy jako jednostka sektora finansów publicznych, która zobowiązania publicznoprawne musi płacić w terminie możemy zapłacić 50% składek do ZUS za miesiące kwiecień i maj 2020 r. objętych wnioskiem, czy też nie możemy zapłacić w ogóle żadnej kwoty, gdyż specustawa mówi o niezapłaconych składkach i powinny być niezapłacone w całości? Gdy decyzja ZUS będzie negatywna, czy możemy złożyć wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę zgodnie z art. 31zy10 specustawy czy też, jeśli SIK nie będzie traktowana jako przedsiębiorca i nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia to tym samym nie będzie mogła korzystać z odstąpienia od pobierania odsetek?

Bardzo ważną sprawą jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych art. 16 tej ustawy i dyscyplina finansów publicznych. Nie wiemy, czy specustawa dotyczy płatników składek ZUS, którym jesteśmy, czy skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i czy SIK prowadząca działalność kulturalna i dodatkowo gospodarczą jest tym przedsiębiorcą.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX