Czy samorządowa instytucja kultury może dokonać zakupu napojów alkoholowych na różnego rodzaju imprezy kulturalne jeżeli wynika to z zawartej umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samorządowa instytucja kultury – zgodnie ze statutem – prowadzi działalność kulturalną w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, w ramach której m.in. organizuje koncerty różnych zespołów artystycznych (biletowane i ogólnodostępne). Działalność tej instytucji kultury – stosownie do przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – finansowana jest z dotacji podmiotowej, pochodzącej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, będącej jej organizatorem oraz z przychodów własnych. Z wykonawcami koncertów, wernisaży i imprez kulturalnych zawierane są umowy, m.in. określające obowiązki organizatora, w tym – zgodnie z riderem gościnności, stanowiącym załącznik do umowy – zapewnienie wykonawcom posiłków i napojów, w tym niewielkich ilości napojów alkoholowych. Wydatki na organizację imprez artystycznych, w tym również na zakup ww. niewielkich ilości alkoholu dla wykonawców nie był finansowany ze środków publicznych (dotacji), lecz ze środków własnych pozyskanych przez instytucję kultury z innych przychodów.

Czy wydatki ponoszone przez samorządową instytucje kultury na zakup alkoholu dla wykonawców są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX