Czy samoistny posiadacz nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej może być uznany za stronę postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot, który w zakresie nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej włada daną nieruchomością na zasadach samoistnego posiadania, a sama nieruchomość ma tylko ww. samoistnego posiadacza (działka ma status nieuregulowanej), może być uznany za stronę postępowania i wnieść odwołanie w trybie art. 9r ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym - dalej u.t.k.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX