Czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, przy wydawaniu pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej? - OpenLEX

Czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, przy wydawaniu pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, przy wydawaniu pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX