Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2005 r.

PYTANIE

Spółka cywilna dwóch osób fizycznych, rozliczających się na zasadach ogólnych (PKPiR, VAT). W umowie spółki zawartej 20 grudnia 2004 r. wspólnicy wnieśli jako wkład pracę własną i 1000 zł. W styczniu zgłosili rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pod koniec stycznia 2005 r. jeden ze wspólników wprowadził swój samochód osobisty dla celów potrzeb działalności gospodarczej.

1)

Czy samochód może być potraktowany jako środek trwały firmy, mimo że nie został zakupiony przez firmę, tylko wprowadzony oświadczeniem wspólnika?

2)

Czy jeśli wspólnicy potraktowaliby ten samochód jako środek trwały, mogą go amortyzować i odpisy amortyzacyjne zaliczać w koszty?

3)

Czy faktury zakupu paliwa i prac remontowych przy samochodzie będą kosztem? Czy muszę robić rospiskę z kilometrarza?

4)

Czy oświadczenie jednego ze wspólników o wprowadzeniu samochodu, może organ podatkowy potraktować jako aport do spółki? Czy trzeba było złożyć deklaracje PPC-1? Czy jeśli będzie to aport, to można amortyzować samochód i amortyzacyjne odpisy zaliczać w koszty podatkowe firmy?

5)

Czy w związku z tym, że samochód będzie użytkowany dla potrzeb działalności gospodarczej mimo, że jest własnością jednego ze wspólników to wydatki poniesione będą kosztem uzyskania przychodu dla obydwu wspólników? Czy właściciel samochodu powinien się opodatkować z przychodów z tytułu użytkowania nieodpłatnego świadczenia usług? Czy powinna być prowadzona rozpiska z kilometrarza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?