Czy samochód osobowy będący własnością obojga małżonków można wprowadzić do ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej męża?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Wojdalska Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Czy samochód osobowy będący własnością obojga małżonków można wprowadzić do ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej męża? Jak ustalić wartość samochodu, skoro nie ma dokumentu potwierdzającego nabycie i nie jest nam znana wartość rynkowa takiego samochodu na koniec poprzedniego roku? Czy odpisy amortyzacyjne są w całości kosztem uzyskania przychodu czy tylko w 50% (mając na uwadze współwłasność żony)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access