Czy samochód dostawczy wraz z zamontowanym na nim agregatem prądotwórczym są instalacjami, dla których można wykonać pomiar emisji hałasu do środowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zainstalowany agregat chłodniczy na samochodzie dostawczym stanowi instalację w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.?

Mieszkanka nieruchomości zlokalizowanej koło sklepu skarży się na hałas wydobywający się w samochodów dostawczych w trakcie rozładunku towarów. Wykonane pomiary hałasu (bez samochodów dostawczych) wykazały, że sama praca sklepu nie powoduje emisji przekraczającej dopuszczalny poziom hałasu. Skarżąca żąda pomiaru hałasu przy włączonym silniku samochodu dostawczego oraz agregatu zamontowanego na samochodzie. Czy są to instalacje, dla których można wykonać pomiar emisji hałasu do środowiska?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access