Czy sama wola przedsiębiorcy odnośnie ponownego wykorzystania powoduje, że destrukt i gruz traci status odpadu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo prowadzi w różnych miejscach roboty drogowe (bieżące utrzymanie dróg) na podstawie umów zawieranych z GDDKiA (prace odbywają się w jednym rejonie GDDKiA, ale zgodnie z umowami zawieranymi przez przedsiębiorcę na czterech różnych drogach krajowych). Jednym z elementów takiej działalności jest zrywanie starej nawierzchni asfaltowej - powstaje destrukt asfaltowy 17 03 02 oraz gruz 17 01 01. Problem dotyczy właśnie ponownego wykorzystania destruktu asfaltowego.

Czy sama wola przedsiębiorcy odnośnie ponownego wykorzystania powoduje, że destrukt i gruz traci status odpadu?

Z jakich przepisów to wynika?

Przedsiębiorca nie wykorzystuje od razu powstałego destruktu asfaltowego. W pierwszej kolejności jest on przewożony do bazy przedsiębiorcy oddalonej około 80 km od miejsca wykonywania robót (przypominam, że są to cztery różne drogi krajowe). Destrukt został przywieziony w grudniu 2019 r., natomiast gruz w lutym 2020 r. Zgodnie z oświadczeniem przedsiębiorcy odpady wykorzystywane są przy robotach w miejscu ich wytworzenia i nie znajdują się w bazie przedsiębiorcy więcej niż kilka tygodni. Przedsiębiorca takie postępowanie tłumaczy tym, że w pasie drogowym nie ma miejsca, aby przechowywać powstały destrukt i gruz.

Czy w tej sytuacji przedsiębiorca nie potrzebuje zezwolenia na zbieranie odpadów?

Ustawodawca wyraźnie zwolnił z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów wytwórcę, który zbiera odpady w miejscu ich wytworzenia.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access