Czy sama skrzynka dla nietoperzy może być uznana za schronienie, którego przeniesienie wymaga zezwolenia RDOŚ, niezależnie od tego czy jest obecnie zasiedlona?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzi postępowanie w sprawie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew rosnących obok siebie - w szpalerze. W toku oględzin okazało się, że drzewa posiadają liczne dziuple oraz zawieszone są na nich skrzynki dla nietoperzy. W trakcie oględzin nie można było stwierdzić, czy skrzynki są zasiedlone (czy hibernują w nich nietoperze). Postępowanie prowadzone jest w okresie zimowym, wycinka planowana jest do końca kolejnego roku.

Jak powinien postąpić organ:

1. Czy zawiesić postępowanie zgodnie z art. 83c ust. 2 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p., do czasu uzyskania zezwolenia RDOŚ na odstępstwo od zakazu niszczenia siedlisk lub/i usuwania schronień (o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 7 i 8 u.o.p.)?

2. Czy wezwać wnioskodawcę do przedłożenia ekspertyzy chiropterologicznej, oceniającej - czy w obrębie drzew (w dziuplach, budkach) występują nietoperze i dopiero na jej podstawie zawiesić postępowanie j.w. - jeśli nietoperze są obecne lub wydać decyzję merytoryczną - jeśli ich nie ma?

3. Czy sama skrzynka dla nietoperzy może być uznana za schronienie, którego usunięcie (przeniesienie) wymaga, zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 8 u.o.p., zezwolenia RDOŚ, niezależnie od tego czy jest obecnie zasiedlona? Wtedy opinia chiropterologiczna byłaby zbędna, bo organ musiałby wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX