Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy art. 234 ust. 3 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod., zgodnie z którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie.

Co należy traktować jako szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie?

Czy sam spływ wody powierzchniowej na działkę sąsiednią, w wyniku której tworzą się na niej kałuże (niewielkie, tylko podczas ulewnych opadów i tylko w zasadzie przy granicy nieruchomości) to szkoda?

Jak zdefiniować szkodę w tym postępowaniu?

Czy można mówić o szkodzie w momencie, gdy na nieruchomości, na którą spływają wody opadowe nie ma jeszcze posadowionego żadnego budynku?

Na działce posadzone są tylko krzaki malin i kilka grządek warzyw.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?