Czy sam kontener, który nie stoi na placu utwardzonym, jest obiektem budowlanym? - OpenLEX

Czy sam kontener, który nie stoi na placu utwardzonym, jest obiektem budowlanym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wpłynęła informacja od właściciela działki: 1) na działce, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Kx – ciąg pieszo-jezdny, bezpośrednio przy granicy z działką, której jest właścicielem, usytuowano na gruncie kontener na śmieci – (nie na utwardzonym placu). Kontener użytkowany jest przez właścicielkę jednego z pobliskich budynków mieszkalnych – segmentowych jako miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych; 2) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem Kx przewiduje: dla ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku Kx ustala się realizację jednoprzestrzennej jezdni o szerokości 5 m; 3) budynki segmentowe pierwotnie stanowiły jeden budynek, objęte były jednym pozwoleniem na budowę i usytuowane były na jednej działce budowlanej, na której wyznaczone było miejsce gromadzenia odpadów stałych. W wyniku późniejszych działań inwestora zmieniono pozwolenie na budowę – dokonano podział budynku na segmenty mieszkalne jednorodzinne. Później dokonano podziału działki – wydzielono geodezyjnie poszczególne segmenty – z różną powierzchnią terenu przyległego. W przypadku jednego z segmentów działka obejmuje budynek po granicy i niewielki taras. Śmietnika nie wybudowano. Teren, na którym w projekcie zagospodarowania działki wrysowany był śmietnik, obecnie należy do innej osoby fizycznej. Właśnie właścicielka budynku mieszkalnego – segment, gdzie granica geodezyjna przebiega po obrysie budynku z tarasem, ustawiła kontener na terenie Kx i użytkuje go do gromadzenia odpadów stałych. Kontener ustawiony na placu utwardzonym, przeznaczony do gromadzenia odpadów stałych, stanowi obiekt małej architektury. W przypadku ustawienia na terenie Kx (miejsce publiczne) wymagałby zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

Czy sam kontener, który nie stoi na placu utwardzonym, jest obiektem budowlanym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX