Czy sam fakt bycia w gotowości w warunkach domowych daje pracownikowi prawo do żądania wynagrodzenia za czas dyżuru? - OpenLEX

Czy sam fakt bycia w gotowości w warunkach domowych daje pracownikowi prawo do żądania wynagrodzenia za czas dyżuru?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi zostanie przydzielony obowiązek bycia "pod telefonem" 24/7 przez tydzień w cyklu co 5 tygodni (grupa 5 pracowników, którzy na zmianę będą pełnić dyżury). Dyżurujący pracownik będzie osobą pierwszego kontaktu w sytuacjach awaryjnych jak np. alarm pożarowy. Jego obowiązkiem będzie dotarcie do firmy i podjęcie adekwatnych działań w zależności od potrzeby. Dyżur taki wiąże się z koniecznością organizowania czasu własnego z uwzględnieniem ewentualnej konieczności dotarcia do firmy bez względu na porę. W przypadku wystąpienia takiej konieczności potraktowane będzie to jako dodatkowe godziny pracy z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia oraz zachowując prawo do dobowego i tygodniowego wypoczynku.

Jak natomiast wygląda temat samego "czuwania" pracownika dyżurnego?

Czy taki dyżur wiąże się z koniecznością wynagrodzenia za sam fakt bycia w gotowości, czy można to potraktować jako dodatkowy obowiązek pracowniczy bez konieczności wypłacania dodatkowego wynagrodzenia?

Czy pełnienie tygodniowego dyżuru w takiej formie nakłada obowiązek zachowania dobowego/ tygodniowego prawa do odpoczynku, jeżeli w tym czasie praca nie była wykonywana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX